Dobrý deň, táto webová stránka používa nevyhnutné súbory cookie na zabezpečenie správneho fungovania, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti. Viac o cookies.

Otvárame druhú Neurologickú ambulanciu

Špecializovanú na Cievne ochorenia mozgu

Neurologická ambulancia

Diagnostika a liečba neurologických ochorení

Doctor With Record
Sub Title Icon

neurológ

MUDr. Peter Matejička

Od januára 2022 pracuje ako neurológ v našej novej neštátnej neurologickej ambulancii na Klinike Orbis.
 • 10+ rokov skúseností
 • Ordinačné hodiny
 • Kurzy elektromyografie
 • Profesionálny prístup
Viac o lekárovi
Doctor With Record
Sub Title Icon

neurológ

MUDr. Dominika Drešková Kučerová

 Od januára 2023 pracuje aj pre našu neurologickú ambulanciu na Klinike Orbis.
 • 10+ rokov skúseností
 • Ordinačné hodiny
 • Kurzy elektromyografie
 • Profesionálny prístup
Viac o lekárovi
Doctor With Record
Sub Title Icon

neurológ

MUDr. Daša
Viszlayová, Ph.D.

 Od júla 2024 pracuje aj pre našu neurologickú ambulanciu na Klinike Orbis.
 • 15+ rokov skúseností
 • Odborný asistent
 • Kurzy cerebrovaskulárnej medicíny
 • Profesionálny prístup
Viac o lekárovi
Sub Title Icon

Vyšetrenia a služby

Neurologické vyšetrenie

Diagnostika neurologických ochorení je často náročná a zdĺhavá. Oneskorenie stanovenia správnej diagnózy je v značnej miere ovplyvnené zníženou dostupnosťou ambulantných neurológov. Vznik novej všeobecnej neurologickej ambulancie preto vnímame ako správny krok.
Výnimočnosť našej ambulancie spočíva vo fúzii neurologickej ambulancie so súkromným rádio diagnostickým zariadením. Vzhľadom na to, že drvivá väčšina neurologických ochorení sa nezaobíde bez neuro zobrazovacieho vyšetrenia, toto spojenie pracovísk vnímame ako unikátne v zmysle urýchlenia diagnostiky a teda aj možnosti včasnej iniciácie liečby. Najčastejšie používané vyšetrovacie modality ako napríklad USG, RTG, CT, MR alebo EMG tu máme „pod jednou strechou“. Vďaka tomu sme schopní pacientom poskytnúť spomínané vyšetrenia v nadštandardných termínoch aj s následnou neurologickou kontrolou. Ďalšou dôležitou devízou nášho projektu je včasnosť intervenčnej liečby viacerých vertebrologických ochorení vďaka dostupnosti periradikulárne terapie/ozonoterapie priamo na pracovisku.
Service Icon

S akými ťažkosťami nás môže pacient navštíviť?

Problémy s chrbticou
Bolesti hlavy, migrény
Stavy po cievnej mozgovej príhode
Parkinsonova choroba, tras, dystónia
Epilepsie
Neuropatie, nervovosvalové ochorenia
Závratové stavy, pískanie v ušiach
Poruchy hybnosti končatín
Problémy s pamäťou
Tŕpnutia končatín, tváre
Skleróza multiplex (pozn.: dlhodobý manažment v starostlivosti príslušného centra pre liečbu SM)
Bolestivé stavy
Karpálny tunel
Tetania
Post-covidový syndróm
Našim cieľom je poskytnutie komplexnej neurologickej zdravotnej starostlivosti. Svetový trend fokusovania diagnosticko –terapeutického procesu na vybranú skupinu ochorení resp. konkrétne syndrómy či diagnózy vnímame ako správny. Preto v prípade diagnostiky ochorení, ktoré sa kumulujú v príslušných centrách, budeme pacientom odporúčať to najlepšie a správne ich nasmerujeme.
Service Icon

NOVINKA

Špecializovaná cerebrovaskulárna ambulancia

Poskytuje konzultácie pre pacientov:
 • s rizikovými faktormi prevznik mozgovej príhody,
 • po prekonaní cievnej mozgovejpríhody (ischemickej/hemoragickej),
 • u ktorých sa zistilo zúženie alebo iné ochorenie krčnejalebo mozgovej tepny,
 • ktorí potrebujú absolvovať ultrazvukové (USG) vyšetreniekrčných a mozgových tepien.
Radi Vám odpoviemena otázky, aké vyšetrenia je ešte potrebné absolvovať, aká liečba je pre vás vhodná, odporučíme režimovéopatrenia, či stačí upraviť životný štýl, užívať lieky alebo jepotrebný operačný zákrok. Poradíme vám, ako je potrebné postupovať poprekonaní mozgovej príhody (porážky).
Service Icon

Ponúkané služby

Komplexné vstupné neurologické vyšetrenie
Kontrolné neurologické vyšetrenie
Realizácia všetkých druhov EMG vyšetrení vrátane „Single fibre EMG“
Odber krvi na základné a neurošpecifické laboratórne parametre
Aplikácia intramuskulárnych injekcií
Aplikácia obstrekov trigger pointov
Aplikácia obstreku do sakroiliakálneho skĺbenia (aj pod USG/CT kontrolou)
Aplikácia obstreku karpálneho tunela
Infúzna liečba – denný infúzny stacionár vrátane infúznej aplikácie vitamínu C
Konzultácie ako aj „druhý názor lekára“ (osobné alebo online)
Service Icon

Špecifické výkony

Aplikácia boltulotoxínu (pod EMG a USG kontrolou) pri liečbe rôznych neurologických ochorení (spasticita, dystónia, migréna, tras…)
Aplikácia periradikulárnej terapie/ozonoterapie pri diskogénnych ochoreniach a útlakoch miechových koreňov (pod CT kontrolou)
Podávanie intravenóznych kortikoidov z neurologickej indikácie
Blokáda fazetových kĺbov (aj pod CT kontrolou)
Sub Title Icon

zazmluvnené poistovne

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

cenník pre samoplatcov

Cenník a dotazník

Základné neurologické výkony
Zákroky a Intervencie
Špecializované neurologické  vyšetrenia
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Sub Title Icon

Neurologická ambulancia

Naša ambulancia

Výnimočnosť našej ambulancie spočíva vo fúzii neurologickej ambulancie so súkromným rádiodiagnostickým zariadením. Vzhľadom na to, že drvivá väčšina neurologických ochorení sa nezaobíde bez neurozobrazovacieho vyšetrenia, toto spojenie pracovísk vnímame ako unikátne v zmysle urýchlenia diagnostiky a teda aj možnosti včasnej iniciácie liečby.

Neurologická
ambulancia

Consult video icon
1:15 min

Klinika
Orbis

Consult video icon
1:00 min